Recordaantal leden studentenverenigingen

Een recordaantal studenten heeft zich aan het begin van dit studiejaar ingeschreven voor een studentengezelligheidsvereniging in Nederland. Er waren meer dan tienduizend nieuwe leden, meldt de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) donderdag.

Dat is een stijging van 11 procent ten opzichte van een jaar eerder, aldus de koepelorganisatie van 47 studentenverenigingen.

Vooral verenigingen in het westen van het land krijgen steeds meer nieuwe leden. LKvV-voorzitter Iris van Noort wijst erop dat hier meer aanbod is. “In de Randstad heb je al snel vijf of zes verenigingen, daarbuiten zijn het er twee of drie.”

De meeste nieuwe inschrijvingen waren in Leiden (1.566), gevolgd door Utrecht (1.496), Groningen (1.356) en Rotterdam (1.093).

Groei aantal studenten op hbo en wo
Het groeiende aantal studenten op hbo- en wo-instellingen is volgens de LKvV terug te zien in het aantal inschrijvingen bij verenigingen. Het aantal studenten op zowel het hbo als wo is dit studiejaar gestegen.

Bij het hbo ging het met 456.633 ingeschreven studenten om een stijging van 0,7 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Het aantal studenten op het wo steeg met 5,3 procent naar 291.277.

De organisatie heeft geen cijfers over het aantal hbo’ers en wo’ers dat zich heeft ingeschreven voor een studentenvereniging. Dat wordt pas op een later moment geïnventariseerd.

‘Studenten worden geacht zich te ontplooien’
“Doordat het studieklimaat voortdurend verandert en de arbeidsmarkt strenge eisen stelt aan startende werknemers, worden studenten geacht snel af te studeren en zich ook naast hun studie te ontplooien”, stelt de KVvV.

Voorzitter Van Noort benadrukt dat het verenigingsleven niet alleen draait om het ontwikkelen van sociale contacten en het opdoen van bestuurservaring. Zo organiseren alle aangesloten verenigingen studiegerelateerde activiteiten voor hun leden.

In de cijfers zijn alleen de inschrijvingen aan het begin van het studiejaar 2018-2019 meegenomen. Op dit moment vindt bij meerdere verenigingen een tweede inschrijfronde plaats.

Aantal nieuwe leden per stad
Leiden: 1.566
Utrecht: 1.496
Groningen: 1.356
Rotterdam: 1.093
Delft: 1.087
Amsterdam: 1.054
Tilburg: 558
Maastricht: 548
Wageningen: 546
Eindhoven: 392
Enschede: 296
Nijmegen: 294
Den Haag: 55

Spread the love