Studenten Tips

Studenten tips

Studenten tips

Tips voor nieuwe studenten!

1. Toelating en aanmelding
Kijk na of je toelaatbaar bent op basis van je vooropleiding, of de opleiding aanvullende eisen stelt en of er een selectieprocedure is.

2. DigiD aanvragen
Om je in te kunnen schrijven heb je je digitale inlogcode voor de overheid nodig, de DigiD. Als je die nog niet hebt, kun je de code aanvragen op www.digid.nl (minstens één maand voordat je je inschrijft).

3. Inschrijven op Studielink
Je schrijft je in voor een opleiding. Op studielink staat stap voor stap aangegeven wat je allemaal moet doen. Je kunt er de voortgang van je inschrijving volgen en je gegevens aanvullen of wijzigen.

4. Studiefinanciering aanvragen
Je hebt recht op studiefinanciering als je Nederlander bent en vóór je dertigste begint met een voltijdopleiding. Als je je via Studielink inschrijft, kun je daar ook studiefinanciering aanvragen. Kijk op duo.nl voor meer informatie.

5. Een kamer zoeken
Veel aspirant-studenten zetten hun eigen netwerk in of speuren via facebook en twitter naar een kamer.

6. Verzekeringen afsluiten
Als je achttien wordt, ben je verplicht zelf een ziektekostenverzekering af te sluiten. Om je inboedel en studiematerialen te verzekeren voor inbraak, brand of andere calamiteiten, sluit je een inboedelverzekering af. Een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering) is aan te raden.

7. Huur- of zorgtoeslag
Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. Of je in aanmerking komt voor een bijdrage hangt af van je financiële situatie en je woonsituatie. De bijdrage is afhankelijk van je inkomen. Kijk op www.belastingdienst.nl voor meer informatie.

8. Boeken en studiemateriaal
Studenten kunnen met korting studieboeken kopen bij de studentenorganisatie BVD (Stichting Boekenverkoop en Distributie).

Spread the love
Scroll Up